Podoba zasavskega gospodarstva


Konec septembra je izšel štirijezični poslovni vodnik po Zasavju Podoba zasavskega gospodarstva – Image of Zasavje's Economy – Ein Wirtschaftsbild von Zasavje – Gospodarska slika Zasavja. Zainteresiranim za različne oblike sodelovanja z zasavskim gospodarstvom ponuja osnovne informacije o regiji in poslovnih priložnostih v slovenskem, angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku.

Vodnik se začenja z osnovno predstavitvijo Zasavja, kratko zgodovino gospodarskega razvoja, nekaterimi kazalniki trenutnega stanja in razvejanosti poslovnih odnosov s tujino. V naslednjem delu je predstavljenih več kot štirideset gospodarskih družb, ki so s svojimi izdelki ali storitvami zelo vpete v mednarodno trgovino ali imajo tovrstne načrte in možnosti. V zaključnem delu so predstavljene državne in regijske ustanove, ki lahko zainteresiranim in morebitnim vlagateljem pomagajo pri navezovanju stikov z zasavskim gospodarstvom in pri poslovnem sodelovanju.

Poslovni vodnik po Zasavju si lahko ogledate na tej povezavi, v tiskani izdaji pa je na razpolago na Regionalnem centru za razvoj, gospodarski in treh obrtnih zbornicah, na sedežu zasavskih občin in nekaterih drugih mestih. Za večje količine se obrnite na Jerneja Liparja na Regionalnem centru za razvoj v Zagorju (telefon: 03-56-60-514, e-pošta: jernej.lipar@rcr-zasavje.si).