PRVI JAVNI POZIV za vključitev v PVSP HRT


PRVI JAVNI POZIV za vključitev v PVSP HRT – Podjetno v svet podjetništva za občini Hrastnik in Trbovlje

v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018, sprejetega na redni seji Vlade RS 25. 07. 2013

 Na razpis se lahko prijavijo brezposelni iz občin Hrastnik in Trbovlje brez starostnih ali izobrazbenih omejitev. Izbranih bo 11 kandidatov, ki bodo sklenili delovno razmerje za štiri mesece. V tem času bodo ob strokovni pomoči mentorjev razvijali svojo podjetniško idejo in se pripravljali na podjetniško kariero.

Konec razpisa: 16. 01. 2015

Kontaktni osebi:

Petra Kovač Smrkolj (telefon: 03-56-60-504; e-pošta: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si)

Mihael Gornik (telefon: 03-56-60-530; e-pošta: mihael.gornik@rcr-zasavje.si)

Javni predstavitvi razpisa:

- 08. 01. 2015 ob 9. uri v RR centru Hrastnik (Cesta 1. maja 83)

- 09. 01. 2015 ob 9. uri na Zavodu za zaposlovanje Trbovlje (Ulica 1. junija)

Cilj PVSP HRT je spodbujati nastajanje novih podjetij in delovnih mest, sredstva za izvajanje pa zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Priloge: