Naročilo male vrednosti: Vzdrževanje računalniškega omrežja in opreme


Občina Hrastnik oddaja javno naročilo male vrednosti na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 in 19/2014) in poziva potencialne ponudnike, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pod št.: 430-18/2014 - NMV, z dne 04.12.2014, objavljeno na Portalu javnih naročil RS, dne 05.12.2014, pod št. NMV5506/2014, da do dne 22.12.2014 do 10.00 ure, predložijo ponudbo za naročilo male vrednosti storitve, v vložišču Občine Hrastnik.

Razspisna dokumentacija se nahaja na povezavi http://hrastnik.si/nc/za_obcane/javni_razpisi_in_narocila/?tx_hrastnikrazpisi_pi1[razpis]=96