Nov štipendijski krog


Z razpisom za delodajalce, objavljenem na spletni strani Regionalnega centra za razvoj, se začenja štipendijski krog za naslednje šolsko leto. Delodajalci imajo do 31. marca 2015 oziroma do porabe sredstev – teh je tokrat 25.000 evrov – čas, da prijavijo kadrovske potrebe, ki jih nameravajo reševati s štipendiranjem dijakov ali študentov. Prijavijo se lahko pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki in javni zdravstveni zavodi, ki imajo sedež v Zasavju.

Izbrani delodajalci bodo vključeni v regijsko štipendijsko shemo Zasavje, kjer bodo zagotavljali sredstva za polovico štipendije, druga polovica pa so sredstva Evropskega socialnega sklada. Prvo odpiranje vlog bo že 16. decembra 2014, nato pa vsakih štirinajst dni.