Ugodnosti za poslovanje


V torek, 21. 10. 2014, ob 12.00 bo v RR centru v Hrastniku (Cesta 1. maja 83) potekala predstavitev ukrepov in ugodnosti, ki veljajo pri poslovanju naproblemskem območju Radeče, Trbovlje in Hrastnik. Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo bo predstavilo časovni načrt programa, Zavod za zaposlovanje ugodnosti za delodajalce v primeru zaposlitve, Finančna uprava pa davčne olajšave za zaposlovanje in investicije.

Svojo udeležbo predhodno javite na e-naslov andraz.malovrh@rcr-zasavje.si, kamor lahko naslovite tudi morebitna vprašanja, povezana z navedenimi temami.