Dolgoročna krediti in garancije


Regionalni center za razvoj je v sodelovanju  z bankami razpisal dolgoročne kredite in garancije.  Namenjeni so gospodarstvu v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Višina kreditov znaša do 626.000 €, doba vračanja pa do deset let. Dodeljeni in namensko porabljeni so lahko za določena vlaganja in jih ni mogoče nameniti za financiranje obratnih sredstev, za poplačilo ali zamenjavo obstoječih posojil.

Razpis je objavljen tudi na spletni strani www.rcr-zasavje.si, dodatna pojasnila in informacije pa dobite na Regionalnem centri za razvoj (Petra Kovač Smrkolj) ali po telefonu 03-56-60-504.