U srcu Slovenije


Slovenija leži u središnjoj Europi te se smjestila između Apla, Panonske nizine i Jadranskog mora. Graniči na zapadu sa Italijom, na sjeveru sa Austrijom, na istoku sa Mađarskom, a na jugu sa Hrvatskom. Sa površinom od dobrih 20.000 km2 i 2 milijuna stanovnika ubraja se među najmanje europske zemlje.

Slovenija je demokratska, pravna i socijalna država koja je do 1991. bila dio Jugoslavije. Članica je Europske unije, potpisnica Šengenskog sporazuma i članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

2007. godine euro je nacionalna valuta koja je zamijenila prijašnji tolar. Službeni jezik je slovenski. Prema jezičnim sposobnostima Slovenija je među vodećima u Europi stoga što velik postotak stanovništva govori engleski, njemački i srpski/hrvatski jezik.

Život u Sloveniji privlačan je radi raznovrsne prirode, visoke sigurnosti. Na različitim ljestvicama najsigurnijih zemalja, Slovenija se uvijek uvrštava u najsigurnije zemlje.