Gospodarski razvoj


Industrija se počela razvijati 1755. kada je barun Franc Rakovec Raigersfeldt kao prvi dobio dozovu za vađenje ugljena u Zasavju. Područje s raspršenim malim selima i zaseocima brzo se počelo naseljavati i urbanizirati, a 100 godina kasnije Zasavlje je postalo industrijsko središte Slovenije.

Rudarstvo kao glavna djelatnost uvelike je imalo utjecaj na industrijsku sliku područja. Početkom 19. stoljeća nastale su prve tvornice stakla, vapnenice kao i talionice olova i cinka. Izgradnja željeznice sredinom stoljeća pridonijela je novom napretku: nove tvornice stakla, kemijska industrija, tvornice cementa, ciglane, preradionice antimona, termoelektrane,  pilane i trgovine i uslužna poduzeća.

Najveći val osnivanja novih poduzeća zbio se nakon Drugog svjetskog rata, kada su nicale jake strojarske i elektrotehničke industrije. Brzo se razvijala i građevinska industrija i industrija građevinskim materijalom. Pojavljivale su se industrije namještajem i tekstilom. Paralelno s industrijskim razvojem razvijala su se i projektantska i inženjerska poduzeća, trgovačka i uslužna poduzeća,

Prijelaz u 21. stoljeće obilježen je napuštanjem rudarstva, industrijskih grana i radno-intenzivne industrije. Rupa je djelomice popunjena uslužnim, trgovačkim i servisnim djelatnostima kao i djelatnostima na području elektronike, mjerenja i informatike.