Gospodarska slika


Godine 2013. aktivno je bilo 649 društava, 1086 samostalnih djelatnika od čega je 39 novoosnovanih društava i 239 samostalnih djelatnika. 5852 djelatnika zaposleno je u društvima, 1666 je ukupni broj slobodnih djelatnika i kod njih zaposlenih osoba.

631 milijuna eura prihoda ostvarila su društva, a 64 milijuna eura slobodni djelatnici. 32.610 eura iznosi neto dodana vrijednost po zaposleniku u društvima, dok kod slobodnih djelatnika ta vrijednost iznosi 26.905 eura . 1.454 eura iznosila je prosječna plača u društvima, a kod slobodnih djelatnika 909 eura.

Najvažniji utjecaj imaju društva iz sektora prerađivačke industrije:  99 takvih društava zapošljavalo je 49,8 %, a ostvarilo je 47,0 % svih prihoda. Najviše društava - 133 - je u sektoru trgovine, održavanja i popravaka vozila: zapošljavaju 14,1 % od ukupnog borja zaposlenih i ostvaruju prihod od 20,2 % od ukupnih prihoda.

150 društava međunarodno je aktivno, 195 % iznosi pokrivenosti uvoza s izvozom. 52 društava ostvarilo je više prometa na inozemnom nego li na domaćem tržištu - ista su ostvarila 85,5 % prometa na međunarodnom tržištu. Najviše prihoda - 81,5 % - na međunarodnim tržištima ostvarilo je 40 društava iz prerađivačke industrije.

Gospodarska slika Zasavja