Povezave


Strukturni skladi EU v Sloveniji
http://www.eu-skladi.si


Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
http://www.svrk.gov.si


Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica Zasavje

http://www.gzs.si/slo/regije/oz_zasavje 

Vaša vstopna kontaktna točka v okviru zasavske regije

 

GO INTERNATIONAL – Gospodarska zbornica Slovenije – Center za mednarodno poslovanje

http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje

Aktivnosti in naloge s področja internacionalizacije, ki jih izvaja GZS v okviru Centra za mednarodno poslovanje

 

SPIRIT - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

http://www.spiritslovenia.si/spirit-slovenija/internacionalizacija-in-tuje-neposredne-investicije

Javna agencija SPIRIT izvaja na državnem nivoju celo vrsto aktivnosti, ki lahko pomagajo podjetjem pri osvajanju novih trgov.

 

Izvozno okno -

www.izvoznookno.si

Portal Izvozno okno je osrednje orodje SPIRIT Slovenija, javna agencija, na področju internacionalizacije. Predstavlja sistem zbiranja in posredovanja zunanje-trgovinskih informacij ter svetovanje podjetjem pri vprašanjih, vezanih na internacionalizacijo.

 

Podportali:

Podjetniški portal

http://www.podjetniski-portal.si/tuja-trzisca/znacilnosti-tujih-trgov

Invest Slovenia

http://www.investslovenia.org

Slovenia Partner

http://www.sloveniapartner.eu 

 

Izvozniki.si

www.izvozniki.si

 

Spletni portal časnika Finance, namenjen širši medijski podpori slovenskemu izvozu. S svojimi vsebinami naslavlja uveljavljena izvozna podjetja, podjetja, ki so na začetku svoje izvozne poti ter širšo poslovno javnost. Cilj portala je slovenske izvoznike povezati, jih spodbujati k mreženju in medsebojnemu sodelovanju.

 

Mednarodna borza ponudb in povpraševanj

www.borza.org

Mednarodna BORZA, ki jo urejuje GZS je namenjena domačim in tujim podjetjem, ki iščejo poslovno sodelovanje. Čeprav v bazi oglašujejo tudi velika podjetja, je namenjena predvsem malim in srednje velikim podjetjem in podjetnikom, ki šele vstopajo na tuje trge oziroma iščejo sodelovanje s slovenskimi podjetji. V bazi je letno več 1000 aktualnih slovenskih in tujih poslovnih oglasov (ponudb in povpraševanj proizvodov, storitev, tehnologij, poslovnih prostorov,...).

 

SLOEXPORT

www.sloexport.si

SloExport - katalog slovenskih izvoznikov je projekt Gospodarske zbornice Slovenije in Javna agencijae Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma  (SPIRIT).  Namenjen je promociji slovenskih podjetij in predstavitvi slovenskega poslovnega okolja tuji poslovni javnosti, predvsem podjetjem, ki jih zanima sodelovanje s slovenskim gospodarstvom. Podatkovna baza SloExport trenutno vsebuje podatke o preko 4.500 slovenskih izvoznikih.

 

Europe Enterprise Network

www.een.si

Enterprise Europe Network je v podporo majhnim in srednje velikim podjetjem ustanovil Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. Storitve mreže obsegajo naslednja področja:

  • mednarodno poslovno sodelovanje,
  • inovacije, prenos znanja in tehnologij,
  • sodelovanje v programih EU.

V Sloveniji je Enterprise Europe Network prisoten v konzorciju šestih partnerjev:

  • Institut "Jožef Stefan"
  • Univerza v Mariboru, Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije
  • Gospodarska zbornica Slovenija
  • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
  • Mariborska razvojna agencija
  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče

V okviru svoje Internetne strani nudijo informacije s področij iskanja tujih partnerjev, internacionalizacije in inovacij ter sodelovanju v projektih in financiranju podjetij.

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR)

http://www.cmsr.si

Predstavitev slovenskega poslovnega okolja in možnost oglaševanja slovenskih podjetij v sklopu aplikacije Virtual Fair

 

Revija PODJETNIK – internetni portal

http://www.podjetnik.si/trgi-in-trendi

Informacije o možnostih poslovanja in izkušnjah podjetij na tujih trgih

 

I d.o.o.

http://www.idoo.si/

Bonitete domačih in tujih podjetij (v sodelovanju z Dun & Bradstreet)

 

Obrtna zbornica – poslovanje v tujini

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Svetovalnicenter/Poslovanjevtujini.aspx

informacije o poslovanju s tujino za člane Obrtne zbornice Slovenije