Delavnice o Strategiji lokalnega razvoja


 

LAS Zasavje nadaljuje z aktivnostmi priprave Strategije lokalnega razvoja (SLR) za Zasavje za programsko obdobje 2014–2020. SLR je ključni dokument, na podlagi katerega se bodo izbirali izvedbeni projekti na našem območju. Na delavnicah bodo pripravljali ukrepe, ki bodo nujna in obvezna podlaga za projekte.

Vse, ki želijo aktivno sodelovati pri pripravi SLR, vabijo, da se udeležijo ene treh delavnic, ki bodo v:

  • sredo, 14.10.2015 ob 15.30 v Mladinskem centru Trbovlje (Cesta 1. junija 18) – Podjetništvo, nevladne organizacije,  socialno podjetništvo in sorodna področja,
  • sredo, 21.10.2015 ob 16.00 v Mladinskem centru Zagorje (Cesta 9. avgusta 48) – Turizem, kulturna dediščina, šport in sorodna področja,
  • četrtek, 22.10.2015 ob 10.00 v večnamenskem objekt KS Steklarna (Podkraj 91a) – Mladi, ženske, ranljive skupine in sorodna področja.

Delavnice bodo potekale v dveh delih:  po uvodni predstavitvi usmeritev v prihodnjem obdobju in pregledu dobrih praks, izvedenih v okviru LAS v preteklem obdobju, bomo v osrednjem delu opredelili ukrepe, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020. Posamezne delavnice bodo trajale največ tri šolske ure.

Za udeležbo na delavnici se predhodno prijavite vsaj en dan pred terminom delavnice. Ob prijavi navedite vaše podatke (kraj delavnice, ime in priimek, institucija, telefon in e-pošta). Dodatne informacije v zvezi z delavnicami in prijavo udeležbe na delavnicah: Karmen Skalič Holešek (KGZS – Zavod Ljubljana) na telefonski številki 03 56 34 380 ali elektronskem naslovu karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si